S.C. Parking S.A. solicita si prelucreaza informatii de interes public, precum si date cu caracter personal. Accesul liber si neingradit al persoanelor la orice informatii de interes public constituie unul dintre principiile fundamentale ale relatiilor dintre societatea noastra si d-voastra.

Solicitarea informatiilor de interes public

Documente de interes public

Principalele acte normative din domeniu: legea privind liberul acces la informatii de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare, normele de aplicare si legea reutilizarii informatiilor din institutiile publice.

Legea nr.544 din 2001
Hotararea de Guvern nr.123 din 2002
Legea nr.109 din 2007

Persoana desemnata

Responsabilul din cadrul S.C. PARKING S.A. pentru primirea solicitarilor in baza Legii nr. 544/2001:
Benta Bianca Maria | Telefon: 0748146895

Formular solicitare acces la informatii

Conform normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, prevazute in anexa care face parte integranta din H.G. nr. 123 din 7 februarie 2002, societatea noastra va pune la dispozitie urmatoarea cerere de acces la informatiile de interes public:

Cerere-tip

Reclamatii administrative

Modalitatea de contestare a deciziei privind liberul acces la informatiile de interes public:

Formular

Rapoarte anuale de aplicare a Legii nr. 544/2001

Raportul auditorului la 31.12.2016
Raportul administratorilor la 31.12.2016
Raportul anual al Comitetului de Nominalizare si Remunerare pentru anul 2016

Buget

Bugetul cuprinde toate sursele financiare ale S.C. PARKING S.A., precum si rectificarile bugetare ale societatii.

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017

Situatia drepturilor salariale si a altor drepturi prevazute de acte normative cu un caracter special ale angajatilor.

Centralizator cheltuieli totale cu personalul in ultimii 3 ani

Achizitii publice

Programul anual de achizitii publice.

Programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2017

Declaratii de avere si declaratii de interese

Morosanu Ionut
Declaratie de avere 2017
Declaratie de avere 2016
Declaratie de interese 2017
Declaratie de interese 2016

Dulama Laurentiu Cristinel
Declaratie de avere 2016
Declaratie de avere 2015
Declaratie de avere 2014
Declaratie de avere 2013
Declaratie de interese 2016
Declaratie de interese 2015
Declaratie de interese 2014
Declaratie de interese 2013

Campescu Gabriel
Declaratie de avere 2016
Declaratie de avere 2015
Declaratie de avere 2014
Declaratie de avere 2013
Declaratie de interese 2016
Declaratie de interese 2015
Declaratie de interese 2014
Declaratie de interese 2013

Pavaluta Cristina
Declaratie de avere 2017
Declaratie de avere 2016
Declaratie de avere 2015
Declaratie de avere 2014
Declaratie de avere 2013
Declaratie de interese 2017
Declaratie de interese 2016
Declaratie de interese 2015
Declaratie de interese 2014
Declaratie de interese 2013

Popa Gabriel Cristian
Declaratie de avere 2017
Declaratie de avere 2016
Declaratie de avere 2015
Declaratie de avere 2014
Declaratie de avere 2013
Declaratie de interese 2017
Declaratie de interese 2016
Declaratie de interese 2015
Declaratie de interese 2014
Declaratie de interese 2013

Chebac Mihai
Declaratie de avere 2017
Declaratie de avere 2016
Declaratie de avere 2015
Declaratie de avere 2014
Declaratie de avere 2013
Declaratie de interese 2017
Declaratie de interese 2016
Declaratie de interese 2015
Declaratie de interese 2014
Declaratie de interese 2013

Nastasa Ion
Declaratie de avere 2017 (incetare mandat)
Declaratie de avere 2017
Declaratie de avere 2016
Declaratie de avere 2015
Declaratie de avere 2014
Declaratie de avere 2013
Declaratie de interese 2017 (incetare mandat)
Declaratie de interese 2017
Declaratie de interese 2016
Declaratie de interese 2015
Declaratie de interese 2014
Declaratie de interese 2013

Modele de cereri / formulare tipizate

Pentru persoane fizice:

Cerere de inchiriere (timp estimativ de completare: 3 minute)

Pentru persoane juridice:

Cerere de inchiriere (timp estimativ de completare: 3 minute)

Slide 4
Slide 5
Slide 6
Tableta