DOCUMENTE NECESARE REÎNNOIRII CONTRACTELOR PENTRU LOCURILE DE PARCARE

Prelungirea contractului online, se poate face DOAR accesând https://parcari.primariapn.ro și să vă creeați un cont de utilizator, folosind o adresă de email validă. După creearea contului, din meniul principal, selectați “Adaugare contract”, unde veti introduce numarul de contract existent si data incheierii acestuia. Dupa adaugarea contractului, se genereaza o cerere de PRELUNGIRE, prin încărcarea documentelor necesare prelungirii. Operatorul SC Parking SA verifică și validează cererea prin transmiterea unei notificări de plată.

- B.I./C.I;
- documente privind domiciliul/ resedinta;
- certificatul de înmatriculare al autovehiculului în proprietatea sa sau în folosinta cu ITP valabil cu cel mult 90 de zile înaintea contractarii;
- titularului cererii i se va cere acordul scris conform Anexei 12 pentru verificarea situației eventualelor datorii neachitate catre Bugetul Local al Municipiului Piatra-Neamt la data de 31.12 a anului anterior de catre administratorul/operatorul de servicii de parcare;
- documentele privind dreptul de folosinta (utilizare) a autovehiculului, contract de leasing, contract de comodat, împuternicire angajator etc;

Dupa verificarea documentelor, veti primi un reply la aceeasi adresa de e-mail cu un cont IBAN în care va trebui sa efectuati plata, precum si noul contract.

ATENTIE! Prin transmiterea documentelor va asumati autenticitatea si veridicitatea acestora, documente necesare reînnoirii contractului. Contractul intra în vigoare la data efectuarii platii în contul IBAN deschis la Raiffeisen Bank Piatra Neamt si devine aplicabil de la data expirarii perioadei de închiriere actuale. Efectuarea platii presupune acceptarea drepturilor, obligatiilor si clauzelor prevazute în contract.

Ordinul de plata

- se va mentiona numarul de înmatriculare al autovehiculului (la sectiunea DETALII PLATA)
- neefectuarea platii în termen de 3 zile lucratoare duce la anularea contractului

Contracte online Parking S.A. Piatra Neamt
Contracte online Parking S.A. Piatra Neamt
Contracte online Parking S.A. Piatra Neamt
Contracte online Parking S.A. Piatra Neamt
Tableta